Roermond krijgt veel aanbevelingen in strijd tegen hoogwater

Hoogwater bij de Roer, afgelopen zomer. © L1 (Pascal Courbois)
De gemeente Roermond heeft ruim vijftig aanbevelingen gekregen voor de toekomstige aanpak van hoogwater. Vooral op het gebied van communicatie en het delen van informatie met burgers kan het veel beter.
Dat blijkt uit onderzoek van Onderzoeksbureau Cuijpers Consultancy. Aanleiding voor deze lokale quickscan waren de overstromingen van juli 2021.

Opgeschaald

Het onderzoek gaat niet in op schuld en aansprakelijkheid, maar richt zich op verbeterpunten bij een mogelijke nieuwe calamiteit. Tijdens het hoogwater werd er opgeschaald naar Grip-4. In dat geval gaat al het gezag naar de voorzitter van de veiligheidsregio en staat de burgemeester als het ware buitenspel. Dat terwijl gemeenteraadsleden en burgers vaak juist een beroep doen op de burgemeester voor de meest actuele informatie.

Spanningsveld

Daarom staat in een van de aanbevelingen: manage als burgemeester de verwachtingen van gemeenteraadsleden. Aanvullend staat er: 'Het heeft de voorkeur dat zij zich onthouden van mededelingen naar buiten over de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er kan wel een spanningsveld ontstaan: zowel inwoners, bedrijven of journalisten benaderen gemeenteraadsleden met vragen.' Dat geldt niet alleen voor raadsleden maar ook voor wethouders. Zij hadden formeel geen rol tijdens de watersnood, maar werden wel volop benaderd en bevraagd.

Onzekerheidsmarge

De onderzoekers constateren dat er een grote behoefte was aan betrouwbare inschattingen van de waterstanden. Maar de meetgegevens van het waterschap, Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio kwamen vaak niet overeen. 'Inwoners hebben hierdoor veel vragen en het vertrouwen in de officiële berichtgeving daalt. Vandaar dat een van de aanbevelingen is: meldt bij de voorspelde waterstanden ook de onzekerheidsmarge', valt te lezen in het rapport.

Lokale kennis

Ook zou er meer moeten worden gedaan met de kennis van de lokale bevolking. Deze ervaringsdeskundigen hebben bruikbare tips en adviezen die de nadelige gevolgen van het hoogwater kunnen beperken.