Maastricht experimenteert met stemmen tellen: 'Efficiënter'

In Maastricht worden donderdagochtend nog stemmen geteld. © L1
De gemeente Maastricht doet mee aan een landelijk experiment om het tellen van stemmen soepeler te laten verlopen. Zo wordt er vlak na de verkiezingen versneld geteld en duiken ze een dag later opnieuw in de stembiljetten voor een grondige telling.
"Met het systeem dat we nu ingevoerd hebben, wordt alles drie keer geteld. Dus de kans op een hertelling is kleiner", zegt Liesbeth Houben, die het centraal tellen namens de gemeente coördineert.

Experiment

Maastricht is een van de 34 gemeenten die meedoen aan het experiment centraal tellen. Dit experiment is in het leven geroepen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uit evaluaties van de verkiezingen blijkt vaak dat gemeenten knelpunten ervaren met het handmatig tellen van de stembiljetten door de stembureaus. Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar maken.

45.000 stembiljetten

In Maastricht zijn ongeveer 45.000 stemmen uitgebracht. Een hele klus dus om dit nog eens grondig na te tellen, beseft Houben. "Op verkiezingsavond wordt er per partij geteld. Dat noemen we versneld tellen. We willen immers een uitslag hebben", zegt ze. "De dag daarna wordt alles nog eens drie keer nageteld en gaan we op persoon tellen om te kijken naar voorkeursstemmen."

Uitslag Maastricht

Het CDA is niet langer de grootste partij in Maastricht. De Senioren Partij Maastricht heeft het stokje overgenomen met bijna 11 procent van de stemmen. Verder komen er zestien partijen in de raad, waarvan er zes maar één zetel hebben. Onder de partijen zijn ook nieuwkomers Volt en Forum. Die eerste lijkt met meer dan 5 procent van de stemmen weinig last te hebben gehad van de perikelen rond Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan. Een andere opvallende nieuwkomer is de Partij voor de Dieren, met bijna 6 procent.
Stemmen tellen in Maastricht. © L1