Forum niet eens met provinciale steunbetuiging aan Oekraïne

Het gouvernement in Maastricht kleurt blauw-geel uit solidariteit voor Oekraïne © Twitter Provincie Limburg
Forum voor Democratie Limburg zet vraagtekens bij de steunbetuiging van de provincie aan Oekraïne vorige week. Het Oost-Europese land werd op 24 februari binnengevallen door een enorme Russische troepenmacht. Daarop kleurde het Maastrichtse Gouvernement in het blauw-geel van de Oekraïense vlag.
De oorlog in Oekraïne kost een oplopend aantal levens en veroorzaakt een gigantische stroom vluchtelingen. Binnen een week hebben miljoenen mensen huis en haard verlaten uit angst voor de Russische bombardementen.

Neutrale boodschap

Forum zegt in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur dat het 'begrip heeft voor de grote maatschappelijke ongerustheid en de zorgen deelt die een grootschalige oorlog voor de burgers in beide landen zal hebben'. Naar eigen zeggen leeft de Limburgse fractie 'intens mee met alle slachtoffers'. Toch zet Ruby Driessen namens de partij vraagtekens bij de steunbetuiging van de Provincie Limburg aan het in nood verkerende Oekraïne. Hij wil dat het provinciebestuur voortaan meer bescheiden optreedt en zich beperkt tot een 'bredere pacifistische en neutrale boodschap'.

'Weinig subtiel'

Forum begrijpt 'het nut en de noodzaak' niet om het Gouvernement in de kleuren van de Oekraïense vlag, blauw-geel, aan te lichten. Driessen vindt de geste 'goedbedoeld maar een weinig subtiele uiting van compassie.' Hij meent dat de actie de indruk wekt dat het provinciebestuur een kant kiest. Volgens hem in een 'zeer complex conflict'. Terwijl bij andere buitenlandse oorlogen een dergelijke steunbetuiging niet is gegeven.

Referendum

Ook wijst Forum erop dat de 'grote afhankelijkheid van gasleveranties uit Rusland, de belangen van Limburgse bedrijven in dit land en toekomstige relaties' hiermee in het geding kunnen komen. Driessen haalt ook nog het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne naar boven. Hij herinnert het provinciebestuur aan de uitslag van zes jaar geleden, ver voor de Russische invasie, toen volgens hem 68 procent van de Limburgers tegen stemde. Hoe achterhaald of relevant dat in deze oorlogstijd is, laat de partij achterwege in de vragen.

Russisch geld

Met deze kanttekeningen, schaart de fractie van Driessen zich achter voorman Thierry Baudet. Die weigerde, tot woede van de complete Tweede Kamer, de Russische inval te veroordelen en nam het op voor president Poetin.
Een van de uitkomsten van het debat in Den Haag is dat de Algemene Rekenkamer op korte termijn onderzoekt of, en zo ja, hoe politieke partijen, politici, en belangenorganisaties zijn gefinancierd met geld uit de Russische Federatie of met geld van Russische (rechts)personen. Of Baudet weleens geld heeft aangenomen van Rusland of Russische personen of organisaties is nooit bewezen. Forum voor Democratie is opgericht in de nasleep van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

Hulpvraag Oekraïne

Forum voor Democratie weigerde, samen met SP en PVV, zich woensdag aan te sluiten bij vragen van D66, CDA, VVD, PvdA, SVL, Lokaal Limburg, GroenLinks, Fractie Palmen en 50Plus. Deze provinciale fracties zoeken juist naar een manier waarop Limburg het beste hulp kan verlenen aan Oekraïne.