Voorstel MAA als vliegveld voor klein verkeer van de baan

Maastricht Aachen Airport © Jean-Pierre Geusens
Het Limburgs Parlement is tegen het volwaardig uitwerken van het scenario om van Maastricht Aachen Airport (MAA) een klein verkeersvliegveld te maken. Een meerderheid vindt die mogelijkheid niet realistisch.
Een motie van D66 om de optie van MAA als vliegveld voor klein verkeer op een gelijkwaardige manier uit te laten werken evenals vier andere scenarios werd met 26 tegen 17 stemmen verworpen.

Stemmen

Naast D66 steunden SP, GroenLinks, PvdA, Lokaal-Limburg, 50Plus en Fractie Palmen de motie. Tegen stemden CDA, VVD, PVV, Forum voor Democratie, SVL en de Partij voor de Dieren. In een eerdere commissievergadering had PVV-statenlid Roger Ernst nog zijn steun uitgesproken voor het D66-voorstel. Maar uiteindelijk besliste de fractie dus anders.
CDA-statenlid Wouter IJpelaar noemde de motie weliswaar 'sympathiek'. "Maar zo kunnen we er nog wel een aantal bedenken. Laten we de meest kansrijke uitwerken. Bovendien moeten we het ambtelijk apparaat niet om vijf voor twaalf met extra werk opzadelen", aldus IJpelaar.

Klein verkeersvliegveld

Statenlid Marcel Thewissen van SVL betoogde dat de cijfers en gegevens over MAA als klein verkeersvliegveld wel worden geleverd en doorberekend in de definitieve maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) waarvan binnenkort de definitieve versie verschijnt. "Het voorstel van D66 torpedeert bewust de ambtelijke voortgang van het proces", zo vond hij.
D66-statenlid Hans van Wageningen, de indiener van de motie, benadrukte dat het niet gaat om een keuze voor of tegen MAA als klein verkeersvliegveld maar dat het erom draait om alle toekomstscenario's objectief, gelijkwaardig en uitgewerkt op tafel te krijgen. "Het is goed voor het draagvlak om ook deze mogelijkheid in beschouwing te nemen. Pas dan weten we ook of ze realistisch en haalbaar is. Dus waarom die ook niet uitwerken? Dat is mijn oproep", zo verklaarde Van Wageningen.

Duidelijke redenen

Gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) stelde dat het aan het Limburgs Parlement is om een keuze te maken maar dat er voor het provinciebestuur een aantal duidelijke redenen waren om van het klein verkeersvliegveld niet een vijfde scenario te laten maken in het MKBA.
Zo zou die optie betekenen dat er geen vrachtvluchten meer zouden plaatsvinden vanaf MAA waarmee het vliegveld niet langer een luchthaven van nationaal belang zou zijn en geen aanspraak meer op geld van het Rijk maakt. Ook is het de vraag is de luchtverkeersleiding dan nog gehandhaafd blijft omdat het nog maar om 70 tot 80 vluchten per jaar gaat. "Het ministerie gaat daarover. We zullen ze ook om een reactie vragen. Maar de conclusie zou wel eens kunnen zijn dat dan ook vluchten voor de onderhoudsbedrijven Samco en Maas niet langer mogelijk zijn", zo Satijn.

Renovatie

Hij benadrukte verder dat ook bij een klein verkeersvliegveld de dure renovatie van de start- en landingsbaan nodig blijft. En dat ook de NEDAB-kosten (de niet-economische diensten van algemeen belang) zoals brandweer en veiligheid blijven.
"Dit scenario is dan ook aanzienlijk minder realistisch dan de vier anderen", zo concludeerde Satijn. Drie van die vier betreffen groeiscenario's, waarbij eentje ervan uitgaat dat op termijn alleen maar duurzaam elektrisch wordt gevlogen vanaf MAA. Ook wordt gekeken naar de optie van sluiting van het vliegveld.

Definitief voorstel

Op 19 april komt het provinciebestuur met een definitief voorstel over de toekomst va. MAA. Tegen die tijd moet ook duidelijk zijn wat de lopende gesprekken met Schiphol hebben opgeleverd. Op 3 juni moet het Limburgs Parlement dan een besluit nemen.