Financieel gat renovatie theater Oranjerie gedicht

Afbeelding ter illustratie © Google Streetview
De renovatie van theater De Oranjerie in Roermond kan doorgaan. Provincie, gemeente Roermond en De Oranjerie hebben een akkoord bereikt over het dichten van een financieel gat van 1,1 miljoen euro.
De provincie draagt 585.000 euro extra bij aan de renovatie. De gemeente Roermond en theatereigenaar Van der Valk leggen ieder nog eens 257.000 euro op tafel.

Instemmen

Gedeputeerde Lia Roefs (PvdA) heeft de deal bekendgemaakt in een mededeling aan het Limburgs Parlement en in het antwoord op schriftelijke vragen van VVD-statenlid Karin Straus. De gemeenteraad van Roermond moet volgende week donderdag nog wel instemmen met de extra bijdrage van de gemeente. Daarna - op dinsdag 22 februari - geeft het provinciebestuur er dan een officiële klap op.

Oplossing

Met de deal geeft gedeputeerde Roefs uitvoering aan een in december vorig jaar aangenomen motie van het Limburgs Parlement. Die was ingediend door D66. Daarin werd het provinciebestuur opgedragen een oplossing te vinden voor het tekort van 1,1 miljoen euro. Dat moest gebeuren in overleg en cofinanciering met de gemeente Roermond en theatereigenaar Van der Valk.

Werkzaamheden

Het is de bedoeling dat in juni wordt begonnen met de werkzaamheden. Dat is een paar maanden later dan eerder gepland. Het biedt De Oranjerie de mogelijkheid om voorstellingen die eerder door de lockdown niet konden plaatsvinden, in te halen en zo inkomsten te verwerven, zo meldt de gedeputeerde.

9 miljoen euro

De kosten van de totale renovatie bedragen dik 9 miljoen euro. Eerder trok de provincie daar al ruim 2 miljoen euro voor uit en de gemeente Roermond 2,5 miljoen.
De planning is dat de vernieuwde Oranjerie in september 2023 opengaat.