Goedkope huurwoningen Heerlen alleen nog voor eigen inwoners

Foto ter illustratie © iStock
In Heerlen mogen goedkope huurwoningen van particulieren alleen nog beschikbaar komen voor mensen en huishoudens die een binding hebben met de regio. Het gemeentebestuur gaat daarvoor de huisvestingsverordening aanpassen.
Volgens wethouder Jordy Clemens (SP) is er sprake van schaarste aan woningen met een huur tot een kleine 680 euro per maand. "Zowel de wachtlijst als de wachttijd groeien. Dat wordt versterkt doordat starters niet aan een passende koopwoning kunnen komen en dus zijn aangewezen op een huurwoning", aldus Clemens.

Geen binding met Heerlen

Tegelijk zijn er mensen die in Heerlen een woning zoeken maar geen specifieke economische of maatschappelijke binding hebben met Heerlen, zo constateert de wethouder. In dat verband wijst hij op het plan van de gemeente Den Haag van begin 2020 om daklozen met een verhuishouding te stimuleren om zich in krimpgebieden zoals de regio Heerlen te vestigen. Dat leidde toen tot fel protest van Heerlen.
"We zien in bijna alle buurten dat mensen zich in Heerlen inschrijven en dan vervolgens een uitkering aanvragen. Ook in het basisonderwijs en de peuteropvang melden zich zulke gezinnen. Dat is een probleem, ook voor de leefbaarheid. Met de nieuwe verordening steken we daar een stokje voor", zo stelt wethouder Clemens. Hij zegt dat het gemeentebestuur nu ingrijpt om betaalbare huurwoningen voor de inwoners van Heerlen beschikbaar te houden en de doorstroming te bevorderen.

Juridisch geen probleem

Juridisch verwacht Clemens geen probleem omdat de ingreep is toegestaan als sprake is van schaarste aan huurwoningen in de lagere prijscategorie. Studenten vallen overigens niet onder de nieuwe verordening. De gemeenteraad van Heerlen moet op 23 februari wel nog instemmen met de aanpak. Maar dat levert naar verwachting geen politiek probleem op. Eerder ging de raad al akkoord met een verbod op het verhuur van nieuwe kamers.