Presentatie derde evaluatierapport over watersnood

De Vreedzame Krijger in Venlo tijdens het hoogwater in juli 2021. © Martin de Lange
De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) presenteert woensdag in Venlo het derde evaluatierapport over de watersnood in Limburg.
Ook dit onderzoek naar de overstromingen in juli 2021 is gedaan door het COT, het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement. In totaal deed het COT onderzoek voor vier bij de watersnoodramp betrokken organisaties.

Niet voorbereid

Waterschap Limburg beet vorige week het spits af bij zijn presentatie, waaruit bleek dat op veel momenten de aansturing van de hulpverlening te wensen overliet. Maandag presenteerde de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het onderzoek naar de staat van deze regio tijdens de watersnood. Daaruit kwam naar voren dat niemand echt voorbereid was op een ramp van een dergelijke omvang in het heuvelland.

Noord- en Midden-Limburg

Woensdag is de veiligheidsregio in het noordelijke deel van de provincie aan de beurt om terug te kijken op de overstromingen en evacuaties, later volgt Rijkswaterstaat nog. De VRLN omvat een gebied vanaf Echt-Susteren tot aan Mook, waarbij met name de Maas en de Roer buiten hun oevers traden.