Provincie zet aanbestedingen open voor meer partijen

Limburgs Gouvernement © Jean-Pierre Geusens
Het provinciebestuur wil het aanbestedingsbeleid voor opdrachten tussen 20.000 en 50.000 euro aanpassen. Nu worden die onderhands gegund aan één partij. In het voorstel vindt de gunning ook onderhands plaats, waarbij drie partijen worden uitgenodigd een bod uit te brengen.
Jaarlijks gaat het om ongeveer 210 opdrachten.

Marktconforme prijzen

"Door deze opdrachten in concurrentie uit te vragen, vergroten we de kans op scherpe, marktconforme prijzen en kwaliteitsafspraken", zo staat in het voorstel van gedeputeerde Ad Roest (Lokaal-Limburg) aan het Limburgs Parlement. "Bovendien wordt Limburg zo binnenkort de provincie in Nederland met de allerlaagste aanbestedingsdrempel."

Extra ambtelijke capaciteit

In het voorstel meldt Roest dat er wel minimaal 2,5 fte extra ambtelijke capaciteit nodig is voor het nieuwe beleid en dat de opdrachten 2,5 tot 4,5 weken later worden uitgevoerd.
De Gedeputeerde wil daarom de wijziging van beleid over een jaar evalueren.

Afwijkingen

De mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de algemene lijn blijft aanwezig. Daarbij wordt voorgesteld dat bij opdrachten tot 70.000 euro toestemming van de directie nodig is en boven dat bedrag van directie en provinciebestuur. Nu moet het provinciebestuur alle afwijkingen goedkeuren.
In het voorstel noemt gedeputeerde Roest een aantal redenen om af te wijken. Vaak gaat het om spoed, bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden aan het gouvernement in verband met hoogwaterschade. Of om het alleenrecht om werkzaamheden uit te voeren zoals bij spoorbeheerder ProRail.
Ook is er soms sprake van unieke kwaliteit en ervaring. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het updaten van een beveiligingssysteem door een bedrijf dat dit systeem eerder heeft opgezet.

Statencommissie

Vrijdag wordt het voorstel over het aangepaste inkoop- en aanbestedingsbeleid besproken in een statencommissie. Het provinciebestuur kan dat formeel zelf vaststellen, maar wil wel weten of er genoeg politieke steun voor is.