Spandoeken en liedjes bij MAA tijdens bezoek Statenleden

Voorstanders van het vliegveld demonstreren tijdens het werkbezoek. © L1 (Jean van Hoof)
Het werkbezoek van een aantal Provinciale Statenleden aan Maastricht Aachen Airport (MAA) wordt vrijdag bijgewoond door zowel voor- als tegenstanders van de luchthaven. Ze grijpen het bezoek aan voor een demonstratie.
De Statenleden krijgen toelichting bij een recent onderzoek waaruit bleek dat sluiting van de luchthaven de beste optie is voor Limburg.

Invloed

"De demonstranten proberen toch nog wat invloed uit te oefenen op de Statenleden, al gaat vandaag zeker nog geen besluit worden genomen over het voortbestaan van het vliegveld. Dat gebeurt pas in juni", vertelt politiek verslaggever Jean van Hoof die het werkbezoek bijwoont.

Sluiting beste optie

Uit een recent maatschappelijk kosten-batenonderzoek, in opdracht van de provincie, bleek dat sluiting van de luchthaven voor Limburg het meest gunstige scenario is. De opbrengsten van de luchthaven brengen vooral profijt buiten Limburg, terwijl de provincie met de overlast en de kosten zit. Een besluit hierover neemt de provincie dus in juni. Naast dat politici tijdens het werkbezoek toelichting krijgen bij dit onderzoek, geven omliggende bedrijven ook hun visie.

Demonstratie

Zo'n zestig demonstranten, ongeveer eerlijk in tweeën verdeeld in kamp voor- en tegen, protesteren vrijdagochtend bij de luchthaven. Ze zingen het Limburgs volkslied, roepen wat leuzen en blazen op fluitjes.

Argumenten

"Tegenstanders van het vliegveld vinden dat het niet thuishoort in de buurt van woongebied. MAA zorgt volgens hen voor (geluids)overlast. Ook zou er veel te veel geld bij moeten. Voorstanders zeggen op hun beurt juist dat het vliegveld belangrijk is voor de economie en dat vliegen in de toekomst alleen maar duurzamer en stiller wordt", vertelt Van Hoof die een aantal demonstranten sprak.

Sluiting leidt tot afhankelijkheid

De argumenten voor het behoud van de luchthaven komen overeen met die van de vliegvelddirectie. Die lieten in een reactie op het kosten-batenonderzoek weten dat sluiting volgens hen leidttot afhankelijkheid van het buitenland. En dat het lopende proces naar een duurzame luchthaven en luchtvaart daarmee voortijdig wordt beëindigd.