Conflict Arriva en provincie: adviescommissie ingeschakeld

Een trein van reisvervoerder Arriva in Limburg © iStock
Een externe adviescommissie met zwaargewichten moet een oplossing bieden voor de impasse die is ontstaan tussen de provincie en vervoerder Arriva. Het conflict gaat over de verlenging van de concessie voor het openbaar vervoer in Limburg.
Die gesprekken verlopen al geruime tijd constructief, zo laat gedeputeerde Maarten van Gaans (D66) weten aan het Limburgs Parlement. Maar ze zijn onbedoeld gecompliceerd geraakt doordat onduidelijk is wat de financiële gevolgen van corona voor Arriva zijn. De pandemie heeft geleid tot minder reizigers. Bovendien is de situatie op dit punt ook instabiel.
“Daarnaast bestaan er ook op inhoud verschillen van inzicht die de totstandkoming van een arrangement rondom de verlenging van de concessie bemoeilijken”, zo meldt de gedeputeerde.

Adviescommissie

Vandaar dat in goed overleg is besloten een adviescommissie in te stellen die met een zwaarwegend advies moet komen over de duur van de verlenging van de concessie, aldus Van Gaans.

Maaslijn

Eind januari 2020 bereikten de provincie en Arriva een akkoord waarbij de provincie 49 miljoen euro compensatie betaalde aan de vervoerder voor de vertraging van de elektrificatie van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen.
Die elektrificatie van de spoorlijn zou eind 2020 klaar hebben moeten zijn. Maar dat wordt pas december 2024. Daardoor krijgt Arriva te maken met hogere kosten. Bijvoorbeeld omdat de huidige dieseltreinen een stuk duurder zijn in onderhoud en brandstofverbruik.

Compensatie

De compensatie van de provincie bestaat uit twee delen. Arriva mag langer doen over de afschrijving van haar treinstellen. Dat scheelt 15,2 miljoen. Daarnaast is 33,8 miljoen overgemaakt aan Arriva. Dat geld wil de provincie via een verlenging van de concessie na 2031 terugverdienen. Maar over hoeveel jaren extra dat moet gaan, bestaat nu een meningsverschil. De adviescommissie moet daarin nu uitkomst bieden.

Drie personen

De commissie van drie personen bestaat uit financieel directeur Roger Dassen van chipmachinefabrikant ASML, commissaris bij PostNL en Invest-NL Jan Nooitgedacht en hoogleraar Frans van der Wel van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Dassen is aangewezen namens de provincie, Nooitgedacht namens Arriva en samen hebben de twee heren Van der Wel voorgedragen.
Het is de bedoeling dat zij in het eerste kwartaal van dit jaar met hun advies komen.