Hospitaverhuur moet tekort aan studentwoningen oplossen

De Sint Bernardusstraat in Maastricht © iStock
De gemeente Maastricht en Universiteit Maastricht overwegen om het tekort aan studentenwoningen in de stad op de korte termijn op te lossen door studenten onderdak te bieden bij hospita’s.
Dat meldt RTV Maastricht.

Studentenhuisvesting

In de provinciehoofdstad heerst een tekort aan (betaalbare) huisvesting voor studenten. Het probleem wordt versterkt door de verwachting dat het aantal internationale studenten in de komende jaren fors zal stijgen. De gemeente meent daarom dat het nodig is dat er meer woningen worden gebouwd.

Hospita

Op de korte termijn wil de gemeente echter inzetten op een andere mogelijkheid: hospitaverhuur. Daarbij worden studenten ondergebracht in woningen waar de verhuurder zelf ook woont.
Momenteel vinden er in het kader van het project Home Sharing verkennende gesprekken plaats met organisaties die in andere studentensteden een soortgelijke actie op hebben gezet. Een van die initiatieven is Hospi Housing in Utrecht. Zij is gevraagd een voorstel te doen voor een vergelijkbaar project in Maastricht.

Alternatieven

Ook andere korte termijnoplossingen voor de woningcrisis worden door de gemeente van de studentenstad overwogen. Zo zouden bestaande gebouwen kunnen worden omgetoverd in (tijdelijke) studentenhuisvesting. Daarnaast is er geopperd dat studenten korting krijgen op het noodgedwongen gebruikmaken van hotels.