Watersystemen weer helemaal de oude na hoogwater van juli

Valkenburg aan de Geul werd in juli zwaar getroffen door het hoogwater. © L1 (Sjors Abeling)
Vrijwel alle dijken, regenwaterbuffers, stuwen en andere watersystemen zijn vijf maanden nadat hoogwater Limburg trof weer helemaal hersteld.
Dat meldt het Waterschap Limburg donderdag.

Verzakkingen

Op ongeveer 650 locaties was er door het hoogwater in juli schade ontstaan. Het ging om ondergelopen schakelkasten, verzakkingen en uitspoelingen van muren en oevers, kapotte kabels, weggespoelde bomen. Bovendien was er heel veel zwerfvuil en slib.
Onmiddellijk na de golf in juli, inspecteerde het waterschap de schade aan het watersysteem. Op negen locaties was de averij zo omvangrijk en complex, dat het herstel is opgepakt door een speciaal projectteam. Een deel hiervan is nog in uitvoering.

Kademuur

Waar nodig zijn tijdelijke veiligheidsmaatregelen getroffen. Zoals in Valkenburg aan de Geul. Daar bleek de schade zo groot dat eerst een nieuwe, tijdelijke kademuur van grote betonnen legioblokken voor de beschadigde muur is gezet. Ook in Schin op Geul is veel werk aan de winkel. Hier gaat het om de reparatie van stapelmuren en kademuren.
Tegelijk met het opknapwerk, zijn sinds augustus grote hoeveelheden slib, zwerfvuil en omgevallen bomen opgeruimd. Daarmee is, vijf maanden na de hoogwatercrisis, het watersysteem van Waterschap Limburg vrijwel geheel is hersteld.