Provinciale enquête ex-deputé Koopmans eind januari klaar

Afbeelding ter illustratie © L1
Eind januari wordt de uitkomst bekend van de provinciale enquête naar mogelijke belangenverstrengeling van oud-gedeputeerde Ger Koopmans (CDA).
Dat heeft de commissie die het onderzoek uitvoert bekend gemaakt.

Geen openbaar verhoor

Ook heeft zij besloten dat er geen openbare verhoren zullen plaatsvinden. Volgens de commissie zijn die niet noodzakelijk om te komen tot een zorgvuldig en evenwichtig eindverslag gezien de huidige onderzoeksresultaten.

Meer tijd

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het eindverslag eind november klaar zou zijn. Maar het accountantskantoor dat in opdracht van de enquêtecommissie een feitenonderzoek uitvoert, had meer tijd nodig dan verwacht.

Eindrapport

Zij presenteert binnenkort haar bevindingen aan de commissie. Die betrekt die dan vervolgens bij haar eindrapport. "We hebben in de afgelopen maanden veel mensen gesproken en veel zaken onderzocht", aldus voorzitter Aleida Berghorst van de enquêtecommissie. De commissie ziet geen aanleiding om het zware onderzoeksmiddel van verhoor, waarbij mensen publiekelijk en onder ede worden verhoord, in te zetten.

Vertrouwen

Oud-gedeputeerde Koopmans heeft een reactie gegeven op de einddatum van de enquête en het afzien van openbare verhoren. “Hoewel ik voor elke vorm van onderzoek open sta, is het prima om dit nieuws te horen. Het duurt natuurlijk al lang maar vol vertrouwen wacht ik het rapport af”, aldus Koopmans.

Integriteit

De eerste provinciale enquête ooit richt zich op de integriteit en het handelen van voormalig gedeputeerde Koopmans rond projecten waarbij baggerbedrijf Terraq een rol speelde. Het inmiddels afgeblazen hoogwaterproject Meer Maas Meer Venlo speelt daarbij een grote rol.
Koopmans bleef bij zijn aantreden in juni 2014 aan als commissaris van Terraq, met instemming van het Limburgs Parlement. In oktober 2017 stapte hij uit zichzelf op.

Bemoeienis

De enquête draait om de vraag of Koopmans zich aan de afspraak heeft gehouden zich niet te bemoeien met beraadslagingen en besluitvorming rond ontgrondingen. Bij een aantal projecten was Terraq namelijk betrokken.
De enquêtecommissie bestaat uit vijf statenleden. Naast voorzitter Aleida Berghorst (PvdA) zijn dat Ingrid Voncken (CDA), Teun Heldens (VVD), Kathleen Mertens (GroenLinks) en Henk van der Linden (Lokaal-Limburg).