Kerken laten maximaal nog vijftig parochianen per mis toe

Afbeelding ter illustratie © iStock
De rooms-katholieke kerken in Limburg laten vanaf deze week nog maar vijftig mensen per heilige mis toe.
Dat laat het Bisdom Roermond maandag weten.
Voor uitvaarten geldt een uitzondering. Daar mogen telkens tot honderd mensen bij aanwezig zijn, aldus de woordvoerder van het bisdom, Matheu Bemelmans.

Teleurstelling

Hoewel de overheid geen zeggenschap heeft in kerkelijke aangelegenheden, hebben de bisdommen in Nederland samen besloten om hun verantwoordelijkheid te nemen. "De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoording. Mede op het dringend verzoek van de overheid. De bisschoppen begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert", aldus Bemelmans.

Kerstnacht

Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt, dus ook de traditionele nachtmis op kerstavond, om zo een massale beweging van kerkgangers te voorkomen.

Reserveren om te bidden

Voor de missen die voor 17:00 uur worden gevierd, geldt straks een reserveringssysteem. Wie een viering bij wil wonen, moet zich vooraf aanmelden. Alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Herderstochten

De parochies gaan proberen alle andere kerkelijke bijeenkomsten digitaal uit te voeren. Vanwege de toegestane groepsgrootte vervallen openluchtvieringen en herderstochten. Het Bisdom Roermond benadrukt dat iedereen die zich houdt aan de coronaregels, buiten de mis om welkom blijft voor de aanbidding van het heilig Sacrament of een bezoek aan de kerststal.