Onverzekerde schade hoogwater: 5 miljoen uitgekeerd

Afbeelding ter illustratie © Ruudc.nl
Vanuit de schaderegeling van de overheid die werd ingezet om schade door de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant te vergoeden is tot nog toe een kleine 5,2 miljoen euro uitgekeerd.
Tot en met woensdag kan schade worden gemeld.

Tegemoetkoming

Na de overstromingen in juli zette het demissionaire kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in om schade te vergoeden die niet verzekerbaar was. Overvloedige regenval is wel te verzekeren, maar overstromingen door de Maas en andere rivieren hier in het algemeen niet.
Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen konden gebruikmaken van de regeling, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt uitgevoerd. Met de regeling wordt een deel van de waterschade en kosten vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om evacuatiekosten en schade aan auto, woning en/of inboedel.

Opruimkosten

Tot woensdag zijn er 2242 meldingen van waterschade gedaan bij de RVO. De meeste meldingen, ruim 20 procent, gaan over opruimkosten, gevolgd door schade aan de woning (een kleine 16 procent) en schade aan de inboedel (ruim 14 procent). Vooralsnog zijn 2217 meldingen naar een taxateur gestuurd, 583 taxatierapporten naar de melder gestuurd en 227 schades uitbetaald.