Unanieme steun voor compensatie omzetverlies watersnood

Afbeelding ter illustratie © L1 (Guus Benders)
De Tweede Kamer heeft unaniem een motie van het Heerlense PVV-kamerlid Dion Graus aangenomen waarin de regering wordt opgedragen de door de watersnood van juli getroffen Limburgse ondernemers, op zeer korte termijn te compenseren voor hun omzetverlies.
De bestaande regelingen dekken de misgelopen omzet onvoldoende, aldus de motie. Dit terwijl de ondernemers zwaar gedupeerd zijn, in combinatie met de gevolgen van de coronamaatregelen.

Gezwinde spoed

In de motie wordt er bovendien op gewezen dat de watersnoodramp in de zomer heeft plaatsgevonden en dat is juist de periode dat horeca en andere van het seizoen afhankelijke bedrijven de hoogste omzet behalen. Vandaar dat de regering met gezwinde spoed over de brug moet komen, aldus de motie-Graus.

Concreet

Minister Stef Blok van Economische Zaken liet in eerdere reactie op de motie weten op korte termijn met een brief te komen met een precieze invulling van de diverse steunmaatregelen.