SP kritisch over inrichting Romeins kwartier Heerlen

Het gemeentehuis in Heerlen. © Camiel Schnackers (L1)
De SP in de gemeenteraad van Heerlen is kritisch over de concrete plannen om het Romeins verleden in het straatbeeld van het centrum meer zichtbaar te maken.
De verreweg grootste fractie - met 10 van de 37 zetels - spreekt weliswaar van een ontegenzeggelijk grote vooruitgang ten opzichte van de situatie van de afgelopen decennia. Maar toch zet zij vraagtekens bij onder meer het geplande amfitheater op het Raadhuisplein.
"Deelt u de opvatting dat een Amfitheater nooit vierkant is. Waarom is dat op het Raadhuisplein dan wel vierkant", zo luidt één van de schriftelijke vragen van SP-fractievoorzitter Ron Meyer aan het gemeentebestuur.

Romeins Kwartier

Ook wil hij weten welke deskundige met historische kennis over de Romeinen betrokken is bij het ontwerp van dit zogeheten Romeins Kwartier. En wat zijn of haar advies was over de Romeinse onderdelen en wat met het amfitheater is gebeurd.

Beeldbepalend

Fractievoorzitter Meyer informeert verder of er afstemming heeft plaatsgevonden met de architect van het nieuwe Romeins museum De Termen en met de internationaal vermaarde uit Sittard afkomstige architecte Francine Houben.
Zij ontwierp in Heerlen het nieuwe stadskantoor "dat beeldbepalend mooi is", zo zegt Meyer.

Belediging

Houben zelf noemde afgelopen zaterdag in De Limburger de voorgestelde inrichting van het Raadhuisplein in ieder geval een belediging van de Romeinen. "Terwijl die zo zorgvuldig met hun publieke ruimte omgingen."

Advies

Daarin verklaart zij ook tot haar verbazing niet om advies te zijn gevraagd. Ze omschrijft dat als onhandig maar is wel bereid alsnog te praten over het plan.
De SP is daar in ieder geval voor. Eén van de vragen luidt namelijk of het gemeentebestuur bereid is om Francine Houben alsnog en actueel naar haar opvatting en advies te vragen.