Compensatieregeling mijnschade in 2022 in werking

Afbeelding ter illustratie © iStock
Minister Stef Blok van Economische Zaken (VVD) hoopt dat in 2022 de compensatieregeling voor mijnschade in werking kan treden.
In antwoord op vragen van SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman zegt Blok dat hij samen met de Provincie bezig is om een onafhankelijke en laagdrempelige schadeafhandeling te organiseren. Die moet worden uitgevoerd door de landelijke Commissie Mijnbouwschade.

Kritisch rapport

Beckerman had haar vragen gesteld naar aanleiding van een kritisch rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen. Die constateerde dat de nazorg nog steeds niet goed geregeld is. Met uitzondering van het Calamiteitenfonds Mijnschade voor acute gevallen, dat in 2015 werd opgericht.

Scheuren en verzakkingen

Door een uitspraak van de Raad van State van april 2020 is mijnschade niet langer automatisch verjaard dertig jaar na het einde van de mijnbouwactiviteiten. Door de na-ijleffecten daarvan ontstaan er scheuren en verzakkingen in woningen.

Overleg

Dat een definitieve schaderegeling toch nog wat voeten in de aarde heeft, komt onder meer omdat de minister in overleg is met de rechtsopvolgers van de voormalige mijnbouwbedrijven. Dat zijn DSM en Umicore.

Staatssteun

Hij vindt dat zij moeten meebetalen. Maar tot nu toe weigerden zij aansprakelijkheid te erkennen. Volgens minister Blok is overeenstemming met hen wel nodig. Reden daarvoor is dat als de overheid schade vergoedt waarvoor een onderneming aansprakelijk is, dat aangemerkt kan worden als staatssteun. Omdat die onderneming daar dan financieel voordeel van heeft.

Ander fonds

"Dit proces kost meer tijd dan ik vooraf had verwacht", zo zei de minister. Hij vindt het ook onjuist om een beroep te doen op het bestaande Waarborgfonds Mijnbouwschade omdat dat wordt gevuld door actieve mijnbouwondernemingen die nooit betrokken zijn geweest bij de steenkoolwinning in Limburg.
Blok benadrukt in zijn brief dat wat hem betreft het belang van omwonenden voor een veilige leefomgeving en een goede afhandeling van de schade, voorop staat.