Station Grubbenvorst lijkt gepasseerd station

© iStock
Het provinciebestuur houdt vast aan het schrappen van de aanleg van station Grubbenvorst.
Er zou geen alternatief zijn om een tekort van 14 miljoen op te vangen op de begroting voor de elektrificatie van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen.

Knoop doorhakken

Station Grubbenvorst was onderdeel van die elektrificatie. In mei wilde het provinciebestuur al een knoop doorhakken over het station. Maar een meerderheid van het Limburgs Parlement vond dat veel te snel en wilde eerst meer informatie.

Betrouwbaarheid in geding

Ook stelde een aantal partijen dat de betrouwbaarheid van de provincie in het geding is omdat die in het verleden juist een fervent voorstander van het station was. Dat had ook te maken met de nabijgelegen Greenport Venlo Campus.

Versobering

In het nieuwe voorstel wordt gesteld dat versobering van het station geen soelaas biedt. Tegelijk komt er wel meer busvervoer in het gebied.

Bussen

Zo gaat er vanaf 10 december een keer per uur een bus rijden van Venlo via de Greenport Campus naar Horst-Sevenum, Horst en Venray. Bij genoeg belangstelling kan er in 2019 een snelle buslijn komen van Horst via de campus naar Venlo.

Petitie

Op 6 oktober wordt het voorstel van het provinciebestuur besproken in een statencommissie. Voorafgaand biedt de werkgroep Station Grubbenvorst-Greenport Venlo Nu! aan CDA-gedeputeerde Hubert Mackus een petitie met een kleine 1400 handtekeningen aan voor de aanleg van station Grubbenvorst.