Provincie heeft extra tijd nodig voor Energieakkoord

Het duurt maximaal een jaar langer voordat Limburg voldoet aan de landelijke taakstelling voor windenergie.
Volgens het landelijk Energieakkoord moet er in Limburg in 2020 95,5 megawatt aan windenergie gerealiseerd zijn. Dat komt neer op 30 tot 35 windmolens.

Stoorzender
Maar in een Statencommissie zei SP-gedeputeerde Daan Prevoo dat er 'iets meer tijd nodig is'. Dan gaat het om een periode van drie maanden tot hoogstens een jaar. Volgens de gedeputeerde komt dat doordat Defensie ook een stevige vinger in de pap heeft over de plek van windmolens, want die kunnen een mogelijke stoorzender vormen voor militaire radarinstallaties.

Vertraging
Voor Limburg heeft dat betrekking op de militaire vliegbases in het Belgisch-Limburgse Kleine-Brogel, het Brabantse Volkel en het Duitse Geilenkirchen. Gedeputeerde Prevoo heeft daar in het vorige kabinet al minister Henk Kamp over aangesproken en in het huidige kabinet staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Hij gaat ervan uit dat het probleem wordt opgelost. "Maar het zorgt wel voor enige vertraging", zo zegt Prevoo.

Praktijk
Overigens leiden ook andere bezwaarprocedures van bijvoorbeeld omwonenden tot enig uitstel. Volgens gedeputeerde Prevoo betekent dat in de praktijk dat in 2020 ongeveer 85 megawatt aan windenergie is gerealiseerd, zo'n negentig procent van de afgesproken opgave. Binnen een jaar volgt de rest.

Meer windenergie
De gedeputeerde denkt verder dat de kans groot is dat Limburg op termijn zelfs meer windenergie gaat leveren. "Want er liggen momenteel 20 initiatieven voor 48 windmolens, die samen goed zijn voor 104 megawatt", aldus Prevoo.