Zinkmijn volgens Van Helvert probleem voor telescoop

Zo zou de Einstein Telescoop er ondergronds uit komen te zien. © ASPERA
CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert uit Sittard probeert via het Benelux-parlement een dam op te werpen tegen de mogelijke komst van een zinkmijn in Plombières.
Die Waalse gemeente ligt vlak over de grens bij het Drielandenpunt in Vaals. Het bedrijf WalZinc heeft een vergunning aangevraagd om proefboringen te doen. Van Helvert pleit er ook voor dat de grensregio's een stem krijgen bij een eventuele vergunningverlening voor proefboringen voor de zinkmijn. De Waalse regering gaat over die vergunning.

Einstein Telescoop

In schriftelijke vragen aan het Comité van Ministers van de Benelux stelt Van Helvert dat de zinkmijn de eventuele komst van de Einstein Telescoop naar het Heuvelland in de weg kan staan. Hij vindt dat onwenselijk en wil weten wat het Ministerscomité daarvan vindt en er eventueel tegen gaat ondernemen.

Zwaartekrachtsgolven

De Einsteintelescoop is een detector van zwaartekrachtgolven en bestaat uit drie ondergrondse tunnels van elk tien kilometer lang. Uit onderzoek is gebleken dat de geologie van het Heuvelland het meest geschikt is voor de Telescoop.
Het Benelux-parlement vergadert vrijdag en zaterdag voor het eerst in zijn bestaan in Maastricht. Het Beneluxparlement bestaat uit 49 parlementariërs uit de drie landen en komt drie keer per jaar bijeen. Voorzitter is op dit moment André Postema uit Maastricht. Hij is lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Nederland levert 21 leden. Martijn van Helvert is delegatieleider van het Nederlands smaldeel.
De plenaire herfstzitting vindt plaats in het Gouvernement en op de volle agenda staan onder andere grensoverschrijdende spoorverbindingen en de problematiek van grensarbeiders.