Natuurorganisatie ziet af van uitzetten otters

© iStock
Natuurorganisatie ARK gaat geen otters uitzetten in Limburg. Ze ziet daarvan af omdat een ruime meerderheid van het Limburgs Parlement dat niet ziet zitten.
In een statencommissie spraken CDA, SP, VVD, PVV en Partij voor de Dieren zich vorige week vrijdag uit tegen het uitzetten van de beestjes. Ark zegt op haar site het jammer te vinden en het te betreuren dat de provinciale politiek tegen is.

Ongegrond

De argumenten die werden gebruikt - zoals landbouwschade en overdracht van dierziektes op mensen - zijn ook ongegrond, aldus de natuurorganisatie. Ark heeft een vergunning om tot 2020 otters uit te zetten. Maar ze wil dat niet doen tegen de wens van het Limburgs Parlement in.

Geïnvesteerd

Zij wijst er wel op dat in een groot deel van Limburg de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het geschikt maken van gebieden voor de otter door Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, Waterschap Limburg en natuurorganisaties. Zo zijn bijvoorbeeld gevaarlijke wegen voorzien van veilige passages voor de otter.

Draagvlak

Ark stelt verder dat veel werk is gemaakt van draagvlak, van sportvissers tot GaiaZOO in Kerkrade. Dat werkt mee aan een Europees fokprogramma voor de otter. Limburg mist nu de terugkeer van een iconische soort op korte termijn, concludeert Ark. Ze gaat nu verder met het elders in het land uitzetten van otters.