Gesprek voorbereiding fusie taboe in Landgraaf

© Erwin Minkenberg
De gemeente Landgraaf blijft weigeren om met Heerlen in gesprek te gaan over de voorgenomen herindeling tussen de twee gemeenten.
Heerlen had daar om gevraagd, om de fusie die voor 1 januari 2019 gepland staat alvast voor te bereiden. "Wij willen liever een proces voorbereiden dat uiteindelijk niet doorgaat, dan onvoorbereid een herindeling ingaan", stond er in de uitnodiging.

Raad van State

Maar Landgraaf heeft die poging tot toenadering nu afgewezen. In het antwoord aan Heerlen schrijft Landgraaf er op te vertrouwen dat de Raad van State alsnog een streep zet door de fusie. De herindeling in Parkstad werd vorige maand goedgekeurd door de ministerraad, en ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State.

Halsstarrig

Omdat Landgraaf halsstarrig de dialoog afwijst, gaat Heerlen nu zelf voorbereidingen treffen voor het samenvoegen van de twee gemeenten zonder daarbij rekening te houden met ideeën die in Landgraaf bestaan.

Praktische zaken

De enige punten waarover Landgraaf wel wil praten met de buurgemeente, zijn praktische zaken zoals vervanging van verouderde software. Zulke onderwerpen bespreekt de gemeente Landgraaf al jaren in de regio, bijvoorbeeld in Parkstadverband. Maar: "Zodra zo'n gezamenlijke aanpak echter in feite vooruitlopen op een gedwongen herindeling is, zullen wij daar niet aan meewerken [sic]" schrijft de gemeente Landgraaf in haar antwoordbrief aan Heerlen.
© Gemeente Landgraaf