Protest tegen intensieve veeteelt bij provinciehuis

© L1 / Ruud van Broekhoven
Bezorgde burgers, actiegroepen, dierenartsen en boeren laten vrijdag hun stem horen bij het provinciehuis in Maastricht.
Met hun ludieke protest willen ze Statenleden laten weten dat ze bezorgd zijn over de gevolgen van de intensieve veeteelt in Limburg. Ze vragen strengere eisen voor boeren die zich hier willen vestigen of willen uitbreiden.

Ziektes

Statenlid Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren zegt nu al te zien dat Brabantse boeren, die wel te maken krijgen met strengere regelgeving, proberen Limburgse boerenbedrijven over te nemen. "En die maken dan weer gebruik van de mogelijkheden om uit te breiden, met alle gevolgen van dien." Volgens Plusquin zijn allerlei ziektes zoals Q-koorts, en longklachten te wijten aan de intensieve veeteelt.
Om dat terug te dringen moeten er niet alleen strengere regels komen voor boeren die zich in Limburg willen vestigen, maar ook om te voorkomen dat bedrijven uitbreiden.