Geen versoepeling van pyrazoolnorm voor Sitech

© L1/1Limburg
Waterschap Limburg heeft besloten om de norm voor het lozen van de stof pyrazool door Sitech uit Sittard-Geleen niet te versoepelen.
In een reparatiebesluit heeft het waterschap de norm opnieuw, ongewijzigd vastgesteld op 10 microgram per liter. De rechter oordeelde eerder dat de gestelde norm voor pyrazoollozing te streng was en vernietigde de watervergunning op dit punt.

Waterzuivering

Het waterschap wil de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren en doet er alles aan om de lozing van ongewenste verontreinigende stoffen te verlagen. Ze is van mening dat er goede technieken zijn om verontreinigende stoffen uit het water te halen. Daarnaast voldoet het bedrijf uit Sittard volgens het waterschap aan de voorwaarden om op termijn een vergunning te krijgen voor een goede waterzuivering.

Veiligstellen drinkwater

Het waterschap heeft, in aanloop naar het vaststellen van het besluit, ook aanvullende informatie gevraagd aan Sitech en die informatie vormde geen aanleiding om de norm te versoepelen. Josette van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg: "Bij een versoepeling van de norm treedt er een risico op voor de drinkwaterwinning uit de Maas. Dit is een maatschappelijk belang waarvoor wij onze ogen niet kunnen sluiten. We zijn dan ook blij dat we met dit reparatiebesluit de drinkwaterkwaliteit weer veilig kunnen stellen."