Ambtenaar ontslagen na gesjoemel met zorggeld

© iStock
De gemeente Kerkrade heeft een ambtenaar ontslagen vanwege gesjoemel met zorggeld.
De man had een aanvraag voor een eigen tegemoetkoming gedaan op naam van zijn zoon, schrijft De Limburger.

Toelage

De ambtenaar ontving voorheen een Tegemoetkoming Chronisch Zieken (TCZ) van 125 euro per jaar. Maar na een verhuizing in 2015 van Kerkrade naar Brunssum verviel deze toelage. De TCZ is namelijk alleen beschikbaar voor inwoners van de gemeente Kerkrade.
De man vond dit onrechtvaardig en diende daarop een aanvraag in op naam van zijn zoon. Hij combineerde daarvoor zijn eigen ziektekostenoverzicht met de NAW-gegevens van zijn zoon, die wel in de gemeente Kerkrade woont.

Ontmaskering

De man viel door de mand toen de zoon aan de bel trok nadat hij een tegemoetkoming had ontvangen zonder daarvoor zelf een aanvraag te hebben ingediend. De ambtenaar werd vanwege het incident door de gemeente Kerkrade ontslagen.
De man ging tegen zijn ontslag in beroep, maar dit werd deze week door de rechtbank in Maastricht afgewezen.