Landgraaf houdt geld over dankzij lagere zorgkosten

© L1
De gemeente Landgraaf heeft afgelopen jaar meer dan 3 miljoen euro overgehouden.
De meevaller komt vooral op het conto van het sociale domein. De gemeente had daar rekening gehouden met een groot tekort, maar dat bleek toch mee te vallen.

Met name op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO heeft de gemeente minder uitgegeven dan geraamd. Aan de andere kant kostten Jeugdzorg en participatie meer dan voorzien. Daarnaast bespaarde Landgraaf afgelopen jaar ook geld op het beheer van wegen en accommodaties.

Het overschot van 3,1 miljoen gaat naar de algemene reserves.