Topman ggz-instelling Virenze beschuldigd van fraude

© iStock
Virenze, één van de grootste ggz-instellingen in Limburg, heeft begin 2017 vierhonderd hulpverleners de opdracht gegeven behandelminuten bij te schrijven in hun agenda's van 2016.
Dat blijkt uit een interne mail die Trouw in handen heeft.

Meer declareren

Oud-werknemers van de inmiddels failliete instelling noemen dit fraude. Wie meer behandeluren schrijft, declareert ook meer tijd bij zorgverzekeraars en gemeenten. Dat leidt niet in alle gevallen tot extra vergoeding, maar soms wel.

Externe accountant

Volgens bestuurder Frans Kochen was 'beter tijd registreren' een eis van een externe accountant. Een paar behandelaren denken dat Kochen probeerde op deze manier bedrijfskosten van dat jaar, die onder 'overige uren' vielen, af te wentelen op zorgverzekeraars en gemeenten. Zelf ontkent hij dat.