'Draagvlak het belangrijkste voor energievisie Noord-Limburg'

© iStock
SP-gedeputeerde Daan Prevoo vindt het weinig zinvol om met allerlei theoretische berekeningen te komen op het gebied van duurzame energie.
Prevoo verwees in het Limburgs Parlement naar de energievisie van de Noord-Limburgse gemeenten die is opgesteld in opdracht van de provincie.

Theoretische verdeling
Daarin staat de theoretische verdeling dat er 60 windmolens, 19 aardwarmtebronnen en 915 hectare zonnepanelen nodig zijn om in 2030 aan de normen voor duurzame energie te voldoen. Maar volgens Prevoo is het contraproductief is om dergelijke berekeningen naar buiten te brengen.
"Het belangrijkste is draagvlak. En dat krijg je alleen als je met concrete plannen komt. Wat we niet nodig hebben is onbegrip kweken door een beeld op te roepen dat niet realistisch is", zegt Prevoo.

Te simpel

GroenLinks-fractievoorzitter Carla Brugman vond dat wat te simpel. Zij vindt dat overheden juist hetzelfde verhaal naar buiten moeten brengen over duurzame energie. En niet elkaar bekritiseren. Want anders denkt de burger dat er vooral nog heel lang gepraat wordt zonder dat er wat gebeurt, aldus Brugman.

Draagvlak

Zij gelooft ook niet dat er alleen maar draagvlak komt door gesprekken. "Zo gaan we er niet komen met onze doelstellingen voor duurzame energie", zo stelde zij. De energievisie Noord-Limburg moet na de verkiezingen van 21 maart door de gemeenteraden worden goedgekeurd. Brugman zit zelf ook in de gemeenteraad van Venray.