Nieuwe gemeente Beekdaelen betrekt inwoners bij beleid

In de nieuw te vormen gemeente Beekdaelen komen na de zomer 20 bijeenkomsten met burgers. Die moeten de inwoners nauw betrekken bij het beleid dat men voor ogen heeft.
Dat werd bekend gemaakt tijdens de presentatie in de watertoren in Schimmert van de zogeheten ontwikkelingsagenda van de fusiegemeente van Onderbanken, Schinnen en Nuth. Die gaat op 1 januari 2019 van start.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de gemeenteraadsleden van de drie nu nog zelfstandige gemeenten. Zij passen bij het eerder bekend gemaakte plan om de 15 kernen van Beekdaelen meer zelfstandigheid te geven. Dat moet gebeuren via dorpsraden die de beschikking krijgen over een budget dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden.
Audio: Odile Wolfs over Beekdaelen (20 juni 2017)

Eén geheel

Volgens burgemeester Odile Wolfs van Onderbanken hebben de drie gemeenten er ook bewust voor gekozen om nu al een aantal projecten samen uit te voeren en niet te wachten tot 1 januari 2019. Het gaat dan bijvoorbeeld om een nieuwe fietsroute langs een aantal opzienbarende objecten. Ook is het de bedoeling dat medio volgend jaar de drie ambtelijke organisaties al één geheel vormen.

Prettig verlopen

De ontwikkelingsagenda werd in ontvangst genomen door CDA-gedeputeerde Ger Koopmans. Hij zei elke dag enthousiaster te worden van hoe aan de nieuwe gemeente gewerkt wordt. Koopmans sprak van "een op uiterst prettige wijze verlopen proces waarbij bestuurders een rechte rug hebben gehouden". Hij noemde dat een belangrijk uitgangspunt voor goed bestuur.
De provincie stelde eerder al 5 miljoen beschikbaar voor projecten in Beekdaelen. Maar dat is een minimum, zo zegt Koopmans.
Audio: Ger Koopmans over Beekdaelen (20 juni 2017)