GroenLinks pleit voor behoud woonwagencultuur in Limburg

© iStock
GroenLinks in het Limburgs Parlement wil dat het provinciebestuur zich waar mogelijk actief gaat inzetten voor behoud van de woonwagencultuur in Limburg.
Statenlid Andy Rossel denkt daarbij bijvoorbeeld aan het opnemen van voldoende standplaatsen in regionale woonplannen en in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Dat is een soort bestemmingsplan voor de hele provincie waarin de toekomst wordt beschreven op het gebied van natuur, recreatie, wonen en werken.

Nationale Ombudsman

In schriftelijke vragen verwijst Rossel naar een recent rapport van de Nationale Ombudsman. Die stelt dat de overheid de woonwagencultuur moet beschermen door te zorgen voor genoeg standplaatsen.

Immaterieel erfgoed

Sinds 2014 is de woonwagencultuur ook opgenomen op de lijst van immaterieel erfgoed. GroenLinks-statenlid Rossel vraagt het provinciebestuur daarom ook te inventariseren hoe de situatie is in de 33 Limburgse gemeenten. "Zonodig moet met die gemeenten 'de dialoog worden gevoerd' om standplaatsen voor woonwagenbewoners te verankeren in hun beleid", aldus Rossel.