En ook Vaals heeft een coalitie, klimaat belangrijk punt

Vaals krijgt definitief een coalitie van CDA en de lokale partijen Lokaal! en Vrij en Onafhankelijk (V&O).
Het CDA keert hiermee terug in het gemeentebestuur van Vaals. De partij werd de grootste bij de verkiezingen van 21 maart. Lijsttrekker John Coenen wordt wethouder voor het CDA.
De andere twee wethouders - Jean-Paul Kompier van Lokaal! en Paul de Graauw van V&O - maakten ook deel uit van het vorige college. Daarin zat ook de PvdA, maar die verdwijnt nu naar de oppositiebankjes.

Speerpunten

Eén van de speerpunten in het coalitie-akkoord is het nauwer betrekken van de burgers bij het beleid van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door het instellen van een burgerpanel of door dorps- of wijkraden een eigen budget te geven om zaken te realiseren, aldus CDA-voorman John Coenen.

Zonneweides

Ook klimaat en duurzaamheid is een belangrijk punt voor de nieuwe coalitie. Daarbij wordt gedacht aan het stimuleren van energie-coöperaties of het aanbrengen van zonnepanelen op stallen en schuren.
Volgens Coenen heeft Vaals een inhaalslag te maken op dit gebied omdat er de afgelopen jaren vrij weinig aan is gedaan. "Maar wel zonder dat het hele landschap eraan gaat door bijvoorbeeld zonneweides aan te leggen", zo zegt de CDA-voorman.

Gratis parkeren

De nieuwe coalitie heeft nog geen besluit genomen over het al dan niet opnieuw invoeren van gratis parkeren in het centrum van Vaals. Afgesproken is de evaluatie van het huidige betaald parkeerbeleid af te wachten. Die komt er begin volgend jaar.
Maandag tekenen CDA, V&O en Lokaal! hun coalitie-akkoord officieel. Op 23 april wordt het nieuwe college dan geïnstalleerd. De drie partijen kunnen terugvallen op 8 van de 13 zetels in de gemeenteraad van Vaals.