Laptops met gegevens Roermondse scholieren gestolen

© Istock
De persoonsgegevens van een aantal scholieren van Lyceum Schöndeln in Roermond liggen op straat, na de diefstal van twee laptops.
De directie van Schöndeln heeft dat in een brief bekendgemaakt aan de ouders.

Diefstal

De laptops van twee medewerkers van de school werden vrijdag gestolen. "Op deze notebooks en bijbehorende gegevensdragers stonden persoonsgegevens van een aantal leerlingen van onze school, waaronder mogelijk uw zoon of dochter", schrijft het schoolbestuur in de brief.

Autoriteit

De havo/vwo-school heeft aangifte gedaan van de diefstal. Onderwijskoepel Stichting Onderwijs Midden-Limburg SOML heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sussen

In de brief zeggen Schöndeln en SOML de diefstal te betreuren. Ook probeert het schoolbestuur eventuele onrust bij ouders weg te nemen, door erop te wijzen dat dieven meestal alleen uit zijn op fysieke spullen: SOML kan niet volledig uitsluiten dat gegevens door onbevoegden kunnen worden benaderd, maar acht de kans op misbruik zeer gering."