Archeologische vondsten bij opgraving in Aijen

Archeologische vondsten bij opgravingen langs de Maas in Aijen. © Waterschap Limburg
Bij archeologische opgravingen in Aijen zijn spullen uit vermoedelijk de Late Ijzertijd (250 tot 12 v. Chr.) aangetroffen.
Er werden zeventien crematiegraven ontdekt; eenvoudige kuiltjes met crematieresten, enkele grafgiften en soms resten van de brandstapel.

Leven langs de Maas

Ook werden er sporen van vroegere bewoning gevonden, zoals waterputten, slingerkogels die gebruikt werden bij de jacht en smeedhaardslakken. "Net als de urnen die eerder zijn gevonden bij de opgravingen in Maaspark Well getuigen deze nieuwe vondsten van de eeuwenoude relatie tussen bewoners en de Maas", aldus Antoon Splinter, wethouder van de gemeente Bergen.

Veilig gesteld

De gevonden voorwerpen zijn inmiddels verwijderd en worden door archeologen verder onderzocht. Ze stammen vermoedelijk uit de Late IJzertijd. Mogen maken de objecten meer duidelijk over de vroegere bewoning in het gebied.
De opgravingen werden gedaan vanwege de toekomstige dijkversterking langs de Maas in Aijen.