'Het boegbeeld van Limburgse fauna afgeschoten'

Een andere aanpak moet de overlast door bevers indammen © iStock
Pascale Plusquin, statenlid van de Partij voor de Dieren, noemt het 'verschrikkelijk dat het boegbeeld van de Limburgse fauna wordt afgeschoten'. Ze reageert daarmee op de acties van het waterschap tegen voor overlast zorgende bevers.
Naar eigen zeggen heeft ze gestreden om te voorkomen dat de knagers geschoten zouden worden, maar is dat niet gelukt.

Geheimzinnig
Plusquin heeft niet alleen moeite met het feit dat het gebeurt, maar ook met de openheid van het Waterschap Limburg. "Jammer dat er zo geheimzinnig over gedaan wordt over waar de bevers in Limburg worden afgeschoten."

Schade

Het was al eerder aangekondigd dat de bevers afgeschoten zouden worden. Ze zorgen voor een grote schadepost van enkele tonnen voor de provincie en het waterschap. Ook brengen de zogeheten 'probleembevers' de (hoogwater)veiligheid op enkele plaatsen in de provincie in gevaar doordat ze bomen omknagen en wegen ondergraven.

Boeren compenseren
Doordat de bevers burchten bouwen in de oevers van de beken, verdwijnt er ieder jaar opnieuw een stuk landbouwgrond. Het waterschap moet de schade van de boeren compenseren. "Het is dus een pure geldkwestie," zegt het statenlid. "Eerder heeft de provincie die kosten nog voor haar rekening genomen, maar nu is dat overgedragen aan het waterschap."

Natuurdoelen
Er is nog wel een lichtpuntje voor de andere beverfamilies. De provincie heeft nog natuurdoelen op stapel. Het plan is om meer natuur in Limburg te realiseren. Volgens Plusquin kan dat gerealiseerd worden voor landbouwgrond rondom de beken op te kopen. Op die manier kan de bever dan ook zijn gang gaan.