GroenLinks: Provincie moet Grensmaas-stof controleren

© Istock
De provincie moet als het aan GroenLinks ligt gaan controleren of het stof dat vrijkomt bij het baggerwerk van het Grensmaasproject giftig is of niet, en zo ja hoe erg.
De statenfractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

Slib

Inwoners van Visserweert en Illikhoven zijn bezorgd over het stof dat opstuift bij al het grondverzet in de omgeving. Bij het Grensmaasproject wordt het slib dat wordt opgebaggerd gebruikt om nieuwe dijken van te maken. Dat slib is vervuild, reden voor de zorgen bij omwonenden.

Monsters

GroenLinks wil nu dat de provincie stofmonsters gaat nemen om duidelijkheid te geven aan de bewoners. Verder is de partij benieuwd hoeveel slib er precies verplaatst wordt bij het project, en welke giftige stoffen er precies in dat slib zitten. Ook wil GroenLinks dat de provincie met het Grensmaasconsortium en de gemeente Echt-Susteren aan tafel gaan zitten om over dit mogelijke probleem te praten.