Venlo en Venray willen beter samenwerken

© iStock
Venlo en Venray willen de onderlinge samenwerking verbeteren.
De gemeenten constateren dat de relatie na de regionale herindeling in 2010 verwaterd is en wensen de banden weer aan te halen. Dat komt de hele regio Noord-Limburg ten goede, verwachten zij.

Samenwerken

Als de stedelijke gemeenten de handen ineen slaan, kunnen ze hun invloed vergroten. In eerste instantie binnen de regio.

Herindeling

Door de herindeling in 2010 ontstonden rond Venlo robuuste gemeenten met ruim 40.000 inwoners, die dachten voortaan hun eigen boontjes te kunnen doppen. De onderlinge samenwerking nam af, ook tussen Venlo en Venray.
Door de banden aan te halen, is het duo beter in staat andere gemeenten ‘aan te spreken’ als ze plannen hebben die kansrijke initiatieven in de stedelijke kernen dreigen te frustreren.

Roermond en Weert

Verder kunnen ze de lobby richting de provincie versterken. Om die reden willen Venlo en Venray de krachten tevens bundelen met Roermond en Weert.
Burgemeester Antoin Scholten van Venlo zei eerder al dat Zuid-Limburg meer aandacht en geld krijgt van ‘Maastricht’ dan Noord- en Midden-Limburg. De regio is daar zelf ook schuldig aan, zo erkende hij, omdat de grote gemeenten elkaar in het verleden meer als concurrent dan als partner zagen.

Slagvaardig handelen

Ten slotte draagt een betere samenwerking tussen Venlo en Venray bij aan het terugdringen van 'bestuurlijke drukte' in de regio en provincie; er kan slagvaardiger worden gehandeld.