Bijna duizend reacties op fusieplan Heerlen - Landgraaf

© Google Streetview
Bij de provincie zijn 910 officiële reacties binnengekomen op de voorgenomen fusie van Heerlen en Landgraaf.
Ruim tweederde daarvan - 630 - zijn afkomstig uit Landgraaf.

Termijn

Afgelopen woensdag sloot de termijn voor het indienen van deze zogeheten zienswijzen. 55% van de ingediende reacties is voor de herindeling, 44% tegen en 1% is neutraal.

Teller

Eerder deze week stond de teller nog op 500 zienswijzen. Maar de laatste dagen zijn er nog veel bijgekomen. Het gaat daarbij vaak om gebundelde reacties die samen zijn ingediend, bijvoorbeeld door actiecomité's.

Ambtenaar

Toch spreekt CDA-gedeputeerde Ger Koopmans van minder zienswijzen dan verwacht. "We hadden genoeg ambtenaren achter de hand om meer reacties te beantwoorden", aldus Koopmans.

Post

Het aantal kan wel nog licht veranderen omdat er mogelijk nog per post onderweg zijn die wel tijdig zijn verzonden. Verder zijn er een aantal dubbele zienswijzen ontvangen, maar zijn die mogelijk nog niet allemaal gesignaleerd.
Op 27 juni komt het provinciebestuur met een definitief voorstel. Op 6 juli neemt het Limburgs Parlement een besluit.
Als voorbereiding daarop houdt het Limburgs Parlement volgende week twee hoorzittingen, dinsdag in Landgraaf en donderdag in Heerlen.