Aanpassingen nieuwe Buitenring drukken stikstof-gehalte

© iStock
Om te zorgen dat het gehalte stikstof binnen de normen blijft, gaat de provincie de Buitenring ter hoogte van de Brunssummerheide tijdelijk aanpassen.
De maximum snelheid wordt op dat stuk verlaagd naar 70 kilometer en één van de twee rijbanen gaat dicht.

Verhuizing

Om de stikstof-uitstoot binnen de wettelijke normen te houden, zou in eerste instantie de manege Brunsummerheide moeten verhuizen, maar deze verhuizing is uitgesteld. Het provinciebestuur heeft nu besloten dat de manege tot 31 oktober 2018 mag blijven. Wel moet zij het aantal paarden verminderen van 60 naar 51 en moet de mest opgeslagen worden in een afgesloten container.

Zware gevolgen

Volgens SP-gedeputeerde Daan Prevoo heeft sluiting van de manege, of het niet in gebruik nemen van de Buitenring ter plaatse, onevenredig zware gevolgen. Sluiting van de manege zou de ruiters treffen, afsluiting van de weg zou betekenen dat het verkeer weer door de bebouwde kom van Brunssum en Landgraaf gaat rijden. En dat zorgt weer voor veel overlast voor de omwonenden.
"Zo moet een overheid niet optreden", aldus de gedeputeerde. "Vooral omdat het om een tijdelijke gedoogsituatie gaat."

Reactie

Over het voorgenomen besluit van het provinciebestuur kan vier weken lang een zienswijze worden ingediend. Daarna wordt een definitief besluit genomen.
Tegenstanders kunnen eventueel ook naar de rechter stappen.