Onderwijs in buurtaal aan scholen zelf

Buurtaalonderwijs is geen onderdeel van de lobby van de provincie richting Den Haag, omdat scholen daar zelfstandig een besluit over kunnen nemen.
Dat antwoordt het provinciebestuur op vragen van D66-fractievoorzitter Leon Vaessen.

Niet nodig

Die had er juist voor gepleit om buurtaalonderwijs hoog op de agenda in Den Haag te krijgen. Maar volgens het provinciebestuur is dat dus niet nodig. Het meldt wel dat momenteel gesprekken plaats vinden met vier instellingen voor Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) over buurtaalonderwijs. Dat gebeurt onder leiding van Ambassadeur Euregionaal Onderwijs, oud-VVD Tweede Kamerlid Karin Straus uit Roermond.

D66 wil buurtaalonderwijs op Haagse agenda

Over de grens

Ook is onderwijs één van de vier thema's waarop het Rijk en de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel willen samenwerken met de nieuwe regering van christen-democraten en liberalen in Noordrijn-Westfalen, zo zegt het provinciebestuur. Die coalitie wil meertaligheid bevorderen.
In het voorjaar komt D66-gedeputeerde Hans Teunissen met een notitie over de lobby voor het stimuleren van buurtaalonderwijs.