Miljoenen voor plan om tekort arbeidsmarkt aan te pakken

© iStock
Het Limburgs Parlement trekt alvast 5 miljoen euro uit voor het Aanvalsplan Arbeidsmarkt dat deze week door het provinciebestuur is gepresenteerd.
Een voorstel van de VVD daarover werd bijna unaniem aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen. Die partij wil eerst meer concrete plannen zien voordat er geld wordt gereserveerd.

Tekort aan arbeidskrachten

Het Aanvalsplan Arbeidsmarkt moet het toenemende tekort aan arbeidskrachten tegengaan. Dat moet gebeuren door werklozen, bijstandsgerechtigden en asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een baan te helpen. "Maar een aanvalsplan zonder geld stelt niets voor. Wij willen een echt plan voor echte banen", zei VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker. Vandaar de 5 miljoen. Die is bedoeld voor 2018 en 2019.

Kritiek

PvdA en PVV bekritiseerden dat de drie arbeidsmarktregio's in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg niets wisten van de inhoud van het Aanvalsplan. In de arbeidsmarktregio's werken gemeenten en uitkeringsinstantie UWV samen om werklozen aan het werk te krijgen.

Van Rijnsbergen

Maar volgens SP-gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen is er vooraf geen toestemming gevraagd en hoeft dat ook niet. Wel zijn de arbeidsmarktregio's belangrijk bij de uitvoering, aldus de gedeputeerde. Woensdag zit zij met hen rond de tafel.

MKB

Het CDA vond dat in het Aanvalsplan het bedrijfsleven meer centraal moet staan en minder de overheid. Ook moet het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) erbij worden betrokken, zo stelde het CDA. Want zeker in de horeca en de detailhandel kunnen ondernemers extra krachten gebruiken.