Onrust onder personeel gevangenissen

Luchtbeelden van de gevangenis in Sittard. © Bing Maps
De ondernemingsraden en directies van de gevangenissen hebben woensdag spoedoverleg, over de onrust die er heerst onrust onder het personeel.
De ondernemingsraden spreken van een verziekte werksfeer. Volgens hen worden afspraken niet nagekomen en wordt personeel aangenomen dat niet over de juiste kwaliteiten beschikt.

Limburg
In een brief aan de directies schrijven de ondernemingsraden dat er snel iets moet veranderen. Ze zeggen dat het probleem in alle gevangenissen speelt; ook in de drie Limburgse complexen in Roermond, Sittard en Evertsoord. Medewerkers vinden dat de verhoudingen tussen het management en de mensen op de werkvloer slecht zijn. Het management zou te weinig op de werkvloer komen en daardoor niet weten wat er leeft onder het personeel.

Onder druk

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de gevangenissen onder vallen, snapt de onrust. Volgens hem staat het gevangeniswezen al enkele jaren onder druk. Er zijn veel gevangenissen gesloten, er is bezuinigd en gemiddeld staat een op de drie cellen leeg.

Twijfels

Omdat personeel door de leegstand twijfelt over de werkgelegenheid, vertrekken medewerkers. Daardoor neemt de werkdruk toe en is het vaker nodig om extern personeel in te huren. Volgens de woordvoerder wordt er al langer met de ondernemingsraden gesproken over de problemen.

Politiek

De Tweede Kamer heeft eerder besloten dat er ondanks de lege cellen geen gevangenissen meer dicht mogen. Dat staat een mogelijke oplossing van de problemen in de weg. Het is hierdoor namelijk niet mogelijk om een aantal complexen te sluiten, om zo het aantal lege cellen op andere plekken terug te dringen. Volgens de gevangenisdirecties moet een deel van de oplossing van de huidige problemen daarom eigenlijk vanuit de politiek komen.