Provincie heeft geen moeite met Duitse windmolens

© Istock
Het provinciebestuur heeft geen probleem met de bouw van vier windmolens vlak over de Duitse grens bij Herkenbosch in de grensgemeente Niederkrüchten.
Ook is van de Duitse kant de afgesproken procedure correct gevolgd, aldus het provinciebestuur.

Provinciale belangen

In een brief aan het Limburgs Parlement staat dat er geen provinciale belangen worden geschaad door de vier windmolens. "Ook niet waar het gaat om de effecten van het windmolenpark op het Meinweggebied aan Nederlandse zijde van de grens", zo schrijft het provinciebestuur.

Klager

Een Nederlander die in Duitsland woont eiste eerder in een brief via een advocaat dat de provincie snel aan de bel zou trekken bij Niederkrüchten en de Kreis Viersen. Die vond dat er onvoldoende zou zijn geïnformeerd en dat die Duitse overheden zich niet aan de afspraken over informatie-uitwisseling bij ontwikkelingen aan de grens zouden hebben gehouden.

Klopt niet

Maar volgens het provinciebestuur klopt dat laatste niet. Het zegt wel degelijk betrokken te zijn bij de ruimtelijke- en vergunningsprocedures. "Er is dus geen sprake geweest van een schending van gemaakte afspraken", stelt het provinciebestuur. Het heeft dat ook laten toetsen door een extern deskundige.

Kennisgeving

Dat omwonenden niet zouden zijn ingelicht, vindt het geen zaak van de provincie. "De Provincie Limburg heeft in het kader van deze procedures geen eigen kennisgevingsplicht", zo staat in de brief aan het Limburgs Parlement.

Effecten over de grens

Het provinciebestuur concludeert dan ook dat het op dit moment geen aanleiding ziet voor verdere stappen. Wel is de gemeente Niederkrüchten gevraagd bij de uitwerking van vergunning de effecten op de flora en fauna in de Nederlandse natuurgebieden en op de geluidsbelasting op Nederlandse woningen mee te nemen.