Öztürk: 'Journalist Joep Dohmen moet fouten erkennen'

Selcuk Ozturk. © ANP
De Raad voor de Journalistiek blijft bij haar conclusie dat NRC Handelsblad en journalist Joep Dohmen onzorgvuldig hebben gehandeld bij artikelen over het Roermondse DENK-Tweede Kamerlid Selcuk Öztürk.
Het beroep dat de journalist uit Heerlen had ingesteld tegen een uitspraak van juni dit jaar, is verworpen. NRC-Handelsblad publiceerde in juni 2016 artikelen over betrokkenheid van Öztürk bij vastgoedtransacties bij zorginstelling Daelzicht in Heel en zorgorganisatie Reinaerts in Utrecht.

Kop en onderkop

Na een klacht van Öztürk, oordeelde de Raad voor de Journalistiek dat krant en journalist wat de kop en onderkop bij de publicaties betreft onzorgvuldig zijn geweest omdat die te stellig en daarmee onjuist waren. 'Bovendien is extra zorgvuldigheid nodig als het gaat om iemand op zo'n hoge positie. Want de kop bepaalt mede de wijze waarop andere media het nieuws oppakken', aldus de Raad.

Integriteit

In de koppen werd gesproken over laakbaar handelen en een onderzoek naar de integriteit van Öztürk. De klacht over de inhoud van het artikel werd door de Raad afgewezen.

Dohmen

Journalist Joep Dohmen was tegen de uitspraak in beroep gegaan omdat hij niet verantwoordelijk zou zijn voor de (onder)koppen en daar ook geen aandeel in zou hebben gehad. Daarbij verwees hij naar mededelingen van de hoofd- en eindredactie. Maar de Raad voor de Journalistiek gaat hier niet in mee. Zij stelt dat Dohmen bij de eerdere behandeling van de klacht wel (mede) verantwoordelijkheid heeft genomen voor de koppen.

Reactie Öztürk

Bovendien lijkt het de Raad onwaarschijnlijk dat de mededelingen toen niet al bekend waren of hadden kunnen zijn. Selcuk Öztürk zegt in een reactie "dat het goed zou zijn als Joep Dohmen nu eindelijk zijn fout erkent en accepteert."

'Op de vingers getikt'

Volgens Öztürk is de journalist nu 'tot tweemaal toe flink op zijn vingers getikt'. 'Dohmen heeft fout gehandeld en blijft nog steeds fout', zo concludeert het DENK-Tweede Kamerlid.