Al ruim 7.000 leer/werk- en stageplekken ingevuld

© Rijkswaterstaat/Harry van Reeken
In Limburg zijn de afgelopen twee jaar ruim 7.000 leer/werk- en stageplekken gerealiseerd voor moeilijk bemiddelbare werklozen.
Dat is bijna 90 procent van beoogde aantal van 8.000.
De cijfers komen uit de eerste tussentijdse rapportage over de Sociale Agenda van het provinciebestuur.

Afspraak

In het coalitie-akkoord is afgesproken dat aan het einde van de huidige coalitieperiode 8.000 leer/werkplekken moeten zijn gerealiseerd. Dat is in maart 2019.

Economie

SP-gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen zegt heel trots te zijn op het bereikte resultaat. Daarbij heeft zeker meegespeeld dat het heel goed gaat met de Limburgse economie waardoor er ook heel veel kansen zijn voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zo zegt zij.

Doelstelling

Het uiteindelijke doel is om in 2025 20.000 leer/werkplekken te hebben gerealiseerd. Het is in ieder geval hartstikke fijn om zo'n goede start te hebben, aldus de gedeputeerde. Voor het creëren van de stageplekken lopen er verschillende projecten. Daarin werken provincie, gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en het bedrijfsleven samen.
Vrijdag komt de eerste rapportage over de Sociale Agenda aan de orde in een statencommissie.