Twijfels over niveau gemeenteraad: 'Niet iedereen geschikt'

© Thinkstock
Veel gemeenteraadsleden zijn niet te spreken over het werk van hun collega's. Ze twijfelen aan het niveau van de raadsleden en maken zich zorgen over de kwaliteit van de gemeenteraad.
Dat blijkt uit een enquête van L1, de NOS en belangenvereniging Raadslid.Nu onder ruim 2100 raadsleden.
De helft van de ondervraagde raadsleden in Limburg noemt het lage niveau van de gemeenteraad een van de negatieve aspecten van het raadswerk. Bijna 4 op de 10 zegt zelfs dat het niveau van de raad te laag is om het raadswerk goed uit te voeren.

Niet geschikt

"Ik merk dat niet iedereen even geschikt is voor het raadswerk, vooral als het gaat om het in de diepte gaan en rondom amendementen en moties", zegt Ineke Hendrickx. Zij zit al 17 jaar voor GroenLinks in de gemeenteraad van Venlo. Volgens haar pakken besluiten slechter uit omdat de kwaliteit van de raadsleden te wensen overlaat.

Zand in de ogen

Als voorbeeld noemt ze het dossier rond de bouw van een kabelbaan over de Maas van Blerick naar Venlo. "Daarover is een amendement aangenomen dat ik heel dom vind. Een tekort moet opgevangen worden met geld vanuit het project Kazernekwartier, maar daar hebben we schulden. Je strooit jezelf zand in de ogen."

Kip zonder kop

Ook in veel andere Limburgse gemeenten zijn raadsleden niet te spreken over het werk van hun collega's. "Er zijn maar weinig raadsleden die voldoende kennis van zaken hebben om zélf een oordeel te vormen. Loop niet als een 'kip zonder kop' achter de fractieleiders aan", zegt een volksvertegenwoorder in Beek in de enquête.

Huisvrouwen

De raadsleden willen onder meer extra scholing en ondersteuning voor hun werk. Een goed plan, vindt Geert van Soest, griffier van de Venlose gemeenteraad. "Je kunt moeilijk van onderwijzers, huisvrouwen en buschauffeurs verwachten dat ze geschoold zijn voor hoger management. Het gaat hier om 450 miljoen euro."

Onder de kloten

Afgelopen periode kwamen verschillende gemeenteraden negatief in het nieuws. Zo was er in Roermond meerdere keren ophef vanwege uitspraken van raadsleden. Zo riep raadslid Ben Peters in Roermond in een woede-uitbarsting "Ik stamp je onder de kloten" richting een collega-raadslid.

Circus

In Brunssum benoemde de coalitie, die een nipte meerderheid heeft, de omstreden Jo Palmen tot wethouder, zonder een integriteitstoets af te wachten. Uit die toets bleek daarna dat de wethouder een groot risico vormt. Een debat over zijn benoeming leidde tot schermutselingen tussen oppositie en coalitie. "Een circus", noemde inwoners van de gemeente het. Burgemeester Luc Winants stapte vanwege de kwestie op.
Werkdruk
Over de hoge werkdruk zijn raadsleden het minst te spreken. Ruim de helft van de Limburgse raadsleden noemt het een negatief aspect van de functie. Ze steken meer dan gemiddeld 16 uur per week in hun werk. Ruim een derde van de volksvertegenwoordigers heeft een fulltime baan, de anderen werken parttime of hebben geen baan. Een kwart is minder gaan werken vanwege hun plek in de gemeenteraad.

Secretaresse
Hendrickx is minstens 30 uur per week bezig als raadslid. "Je bent je eigen communicatieadviseur en secretaresse." Ze zou graag zien dat elke partij geld krijgt om iemand in dienst te nemen die de raadsleden kan ondersteunen.

Verantwoording

Er zijn ruim 8900 raadsleden in Nederland, verspreid over 380 gemeenten. Ruim 2100 van hen hebben antwoord gegeven op de vragen. Daarvan komen er 137 uit Limburg.

In onze provincie zijn er in totaal 733 raadsleden. Bijna 1 op 5 deed dus mee. De uitkomsten zijn nagenoeg representatief voor leeftijd, geslacht, regionale spreiding en politiek partijen.