Nieuw magazine over 'kwetsbaren' in Limburg

© iStock
In Panningen wordt het magazine ‘Limburg waar het bloeit, waar het kraakt' aangeboden aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen.
Daarin staan verhalen over hoe er in Limburg wordt omgegaan met mensen die sociaal niet zo goed mee kunnen komen in de maatschappij.

Verhalen

Een team van zes mensen is de laatste maanden de provincie doorgereisd om verhalen op te tekenen. Daarnaast hebben ze mensen en instellingen gesproken die zich sterk maken voor deze kwetsbare groep.

Economie

Ben van Essen is een van de mensen die in opdracht van de provincie op zoek ging naar deze verhalen. "We zijn onder de huid van Limburg gekropen en hebben met veel mensen gesproken." Een ding viel hem specifiek op. "In een razend tempo trekt de economie aan. We moeten ervoor zorgen dat jongeren en mensen in een kwetsbare positie ook mee kunnen groeien."

Samenwerken

De verhalen die zij in de provincie vonden, zijn te lezen in het nieuwe magazine. Bijvoorbeeld over de pastoor in de Maastrichtse wijk Wittevrouwenveld, die erin slaagt mensen die aan de kant staan mee te laten doen in het sociale leven. Of het verhaal over hoe instellingen in Heerlen beter samenwerken om mensen te helpen.

Achterstand

De verhalen moeten bijdragen aan de Sociale Agenda 2025 van de provincie. Het doel van deze agenda is 'om in 2025 de achterstanden in gezondheid en participatie van Limburgers ten opzichte van de rest van Nederland te hebben ingelopen.'