Maastricht trekt zes ton uit voor asielscholen

© iStock
De gemeente Maastricht wil in totaal zes ton uittrekken voor het opknappen van schoolgebouwen en schoolwoningen voor onderwijs aan kinderen van asielzoekers.
Dat staat in een voorstel van het college.

Regenboog
Voor kinderen onder de twaalf jaar worden de schoolwoningen op het terrein van de openbare basisschool De Regenboog opgeknapt en omgevormd tot leslokalen. Maastricht hoopt in de gebouwen zeventig kinderen van asielzoekers te kunnen onderbrengen. Ze krijgen daar vooral taalles, zodat ze binnen drie maanden tot een jaar kunnen doorstromen naar regulier onderwijs. Streven is dan om de kinderen over diverse basisscholen in de stad te verspreiden.
Middelbaar
Dat is ook de opzet bij het middelbaar onderwijs. Maar voorafgaand aan die stap worden de kinderen vanaf 12 jaar opgevangen in een zogeheten Internationale Schakelklas, zie nu zetelt aan onder meer de Bemelergrubbe. Ook die huisvesting blijkt niet toereikend. Daarom worden de schoolgebouwen aan de Ambyerstraat-Zuid (basisschool) en Pastoor Lanckohrstraat (kleuterschool) geschikt gemaakt voor middelbaar onderwijs.

Limmel en Landsrade
Onderwijswethouder Mieke Damsma (D66) denkt dat hierdoor ruimte komt voor 150 buitenlandse kinderen uit Maastricht en de regio. Volgens Damsma zijn er daarvan zo’n dertig afkomstig van het asielzoekerscentrum (azc) in Limmel. De rest komt of van het azc in Landsrade (Gulpen-Wittem), of het betreft buitenlandse kinderen die zich via een andere weg dan de asielzoekersprocedure in Maastricht en omgeving vestigen.

Normaal bedrag
Volgens Damsma is twee ton per schoolgebouw 'een normaal bedrag'. "Je moet dan denken aan opknapwerkzaamheden en het geschikt maken voor onderwijs, maar bijvoorbeeld ook aan veiligheidsmaatregelen, ICT-faciliteiten of verbeterde ventilatie."