Raadslid Venray uit SP gezet na conflict over vergoeding

© Istock
Het Venrayse gemeenteraadslid Wim Schellen is door zijn fractiegenoten aan de kant gezet. De drie andere fractieleden hebben unaniem het vertrouwen in Schellen opgezegd.
Zij hebben hem gevraagd zijn zetel in te leveren.

Ziek

Reden voor de breuk is onenigheid over de vergoeding die raadsleden krijgen voor hun werk. Bij de SP is het gebruikelijk dat een deel daarvan in de partijkas verdwijnt. Daar was Schellen het mee oneens, vanwege ziekte bij zijn vrouw. Zij betalen samen door de vergoeding een hoger eigen risico, maar die vergoeding gaat dus voor een deel naar de SP.

Privé

De partij heeft Schellen een compensatieregeling voorgesteld, maar daar is het raadslid niet op ingegaan omdat hij vond dat hij daarvoor te veel privé-informatie moest delen met de SP. Het werd zijn fractiegenoten te gortig toen hij in De Limburger liet weten 'geen vertrouwen' meer te hebben in de SP.