Provincie geeft groen licht voor investering Duurzaam Thuis

© iStock
De provinciale politiek gaat akkoord met de voorwaarden voor een investering van 75 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) in de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis.
De belangrijkste daarvan is dat de provincie zelf ook nog eens 75 miljoen euro op tafel legt.

Goedkope lening

Met de Duurzaam Thuis regeling kunnen eigenaren of huurders via een goedkope lening hun woning duurzaam en/of levensloopbestendig maken. In een Statencommissie waren er geen principiële bezwaren, wel een aantal praktische vragen.

234 miljoen

Het huidige budget van het fonds bedraagt 84 miljoen euro. Met de 150 miljoen extra wordt dat verhoogd tot 234 miljoen. Volgens de provincie kunnen met dat bedrag ruim 22.000 woningen extra worden verduurzaamd.

Vijf jaar

De EIB heeft wel als voorwaarde voor de lening gesteld dat de 150 miljoen euro extra binnen vijf jaar moeten zijn uitgezet. Dat is 30 miljoen per jaar. Daarvoor is het nodig dat (nog) meer mensen gebruik gaan maken van de regeling dan nu al het geval is. Nu wordt jaarlijks voor zo'n 20 miljoen aan leningen verstrekt.

Campagne

De SP vroeg zich af hoe realistisch die groei is. Maar volgens CDA-gedeputeerde Ger Koopmans moet dat lukken en komt er ook een campagne om de regeling Duurzaam Thuis nog meer onder de aandacht te brengen. "Voor die versnelling en vermarkting is ook een Europese subsidie aangevraagd van 3,6 miljoen euro", aldus de gedeputeerde.
Hij maakte ook duidelijk dat als de provincie die subsidie niet krijgt, ze dan bekijkt waar ze zelf dat geld vandaan kan halen. "Want dat is wel nodig om de extra omzet te halen", zo zei Koopmans.

Crie de coeur

GroenLinks pleitte er nog voor om te zorgen dat de middelen in heel Limburg terecht komen. "Dat is een crie de coeur", stelde fractievoorzitter Andy Rossel.
Het provinciebestuur zou het liefste ook zien dat dat het geval wordt. "Maar we gaan niet op de rem trappen omdat bepaalde gebieden achterblijven", zo maakte PvdA-gedeputeerde Eric Geurts duidelijk.